สร้างภาพด้วยระบบ LASER
Copy, Print, Scan
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที
รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน
สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
• เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER
• สามารถ Copy, Print, Scan
• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที
ที่ขนาด A4 B4 A3
• หน่วยความจำมาตรฐาน
• รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน
• สามารถเลือกถาดกระดาษเองได้อัตโนมัติ
• สังงานหน้า จอทัชสกรีน จอสัมผัส สี ใช้งานง่าย
• สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
• อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%