Workcentre-5335

• เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER
• สามารถ Copy, Print, Scan
• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที ที่ขนาด A4 B4 A3
• หน่วยความจำมาตรฐาน
• รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน
• สามารถเลือกถาดกระดาษเองได้อัตโนมัติ
• สังงานหน้า จอทัชสกรีน จอสัมผัส สี ใช้งานง่าย
• สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
• อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%

Workcentre-7845

• เครื่องถ่ายเอกสารสี สร้างภาพด้วยระบบ LASER
• ฟังก์ชั่นมาตราฐาน Copy, Print, scan, Fax
• สามารถพิมพ์ละเอียดสูงสุด 1,200 x 2,400 dpi
• สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้ง แต่ A5 A4 B4 A3
สูงสุด 12.6 x 19 นิ้ว
• สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ สูงสุดถึง 300 แกรม
• ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที
• ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก สี 11 วินาที (A4)
และขาวดำ 8.6 วินาที (A4)
• ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
• สามารถถ่าย พิมพ์งานหน้าหลังได้
• อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%

  ติดต่อ ขอรายละเอียด ได้ที่ LINE @475mabsz หรือ โทร 0869736560