เกี่ยวกับเรา

บริษัท จ๊อบ เอ็นตอร์ไพร์ส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนคม 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้ใช้ครื่องถ่ายเอกสารหมดปัญหาการบริการหลัการขาย โดยมีทีมช่างผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ เพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในเวลาที่เครื่องถ่ายเอกสารเกิดปัญหาต่าง ๆ แถมยังช่วยในเรื่องของหมึกพิมพ์ ที่ไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากเพื่อลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลง และเพื่อประสิทธิภาพของการถ่ายเอกสารที่มีคุณภาพมากขึ้น จากจุดเริ่มต้น บจก. จ๊อบ เอ็นตอร์ไพร์ส ได้พัฒนาจนมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี โดยได้ทำงานร่วมกับสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัทเอกชนต่าง ๆ และยังมีลูกค้าราย ย่อยมากกว่า 300 ราย
บริษัท จ๊อบ เอ็นตอร์ไพร์ส จำกัดมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด