หน้าหลัก สินค้าเครื่องเช่า สินค้าและบริการ บริการสมาชิก ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

อัตราค่าเช่าต่อเดือน

Kyocera EcosysM2535dn (รุ่นนิยม)

 

 คุณสมบัติของเครื่อง

 • เครื่องถ่ายเอกสารมัตติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) ขนาด A4 พร้อมตู้รองเครื่อง
 • ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที รองรับงานสูงสุด   A4 - Folio
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Copy-Print - Scan (สี) - Fax
 • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลักอัตโนมัติ
 • พิมพ์2หน้าอัตโนมัติ (Duplex unit)
 • ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
 • รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0 และ
 • Network Card
 • รองรับงาน 20,000 แผ่นต่อเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน Ecosys M2535dn

Spac Download

ค่าเช่ารายเดือน

มิเตอร์ฟรี

ส่วนที่เกินคิดแผ่นละ

ค่ามัดจำเครื่อง

สัญญา

2,500 บาท

5,000 แผ่น

0.38 บาท

5,000 บาท

3 ปี

KyoceraTASKalfa 2201[CopyPrintScan]

 

 คุณสมบัติของเครื่อง

 • เครื่องถ่ายเอกสารมัตติฟังก์ชั่น(ขาว-ดำ) ขนาด A3 พร้อมตุู้รองเครื่อง
 • :ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที รองรับงานสูงสุด A4 ถึง A3
 • :ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Copy - Print - Scan (สี)
 • :ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 • :พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex unit)
 • :ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
 • :รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0 รองรับงาน 20,000 แผ่นต่อเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน KyoceraTASKalfa 2200

Spac Download

ค่าเช่ารายเดือน

มิเตอร์ฟรี

ส่วนที่เกินคิดแผ่นละ

ค่ามัดจำเครื่อง

สัญญา

2,500 บาท

5,000 แผ่น

0.38 บาท

5,000 บาท

3 ปี

Kyocera FS-6525 MFP 

 

 คุณสมบัติของเครื่อง

 • เครื่องถ่ายเอกสารมัตติฟังก์ชั่น  ขนาด A3
 • ความเร็ว 25 แผ่น ต่อนาที รองรับงานสูงสุด A4 ถึง A3
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Copy - Print - Scan (สี) - Fax (option) เพิ่ม500/ด
 • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 • พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ(Duplex unit)
 • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
 • รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0และ Network Card
 • รองรับงาน 30,000 ถึง 40,000 แผ่นต่อเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน Kyocera FS-6525 MFP

Spac Download

ค่าเช่ารายเดือน

มิเตอร์ฟรี

ส่วนที่เกินคิดแผ่นละ

ค่ามัดจำเครื่อง

สัญญา

3,700 บาท

10,000 แผ่น

0.35 บาท

7,400 บาท

3 ปี

KyoceraTASKalfa 3510i

 

คุณสมบัติของเครื่อง

 • เครื่องถ่ายเอกสารมัตติฟังก์ชั่น(ขาว-ดำ) ขนาด A3
 • ความเร็ว 35 แผ่น ต่อนาที รองรับงานสูงสุด A4 ถึง A3
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Copy - Print- Scan (สี) - Fax (option) เพิ่ม500 / ด
 • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 • :พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex unit)
 • :ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
 • :รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0และ Network Card
 • รองรับงาน 30,000 ถึง 40,000 แผ่นต่อเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน KyoceraTASKalfa 3510i

Spac Download

ค่าเช่ารายเดือน

มิเตอร์ฟรี

ส่วนที่เกินคิดแผ่นละ

ค่ามัดจำเครื่อง

สัญญา

4,200 บาท

12,000 แผ่น

0.35 บาท

8,400 บาท

3 ปี

KyoceraFS-C8520 MFP (เครื่องสี)

 

 คุณสมบัติของเครื่อง

  • เครื่องถ่ายเอกสารมัตติฟังก์ชั่น  ขนาด A3
  • ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที รองรับงานสูงสุด A4 ถึง A3
  • ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Copy - Print - Scan (สี) - Fax (option) เพิ่ม500/ด
  • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
  • พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ(Duplex unit)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
  • รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0และ Network Card
  • รองรับงาน 30,000 ถึง 40,000 แผ่นต่อเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน KyoceraFS-C8520 MFP

Spac Download

ค่าเช่ารายเดือน

มิเตอร์ฟรี

ส่วนที่เกินคิดแผ่นละ

ค่ามัดจำเครื่อง

สัญญา

3,000 บาท

0 แผ่น

มิเตอร์สีดำ 1บาท มิเตอร์สี บาท

10,000 บาท

3 ปี

Kyocera Ecosys P2135dn

 

 คุณสมบัติของเครื่อง

 • เครื่องถ่ายเลเซอร์พริ้นเตอร์ (ขาว-ดำ) ขนาด A4
 • ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที รองรับงานสูงสุด A4 - Folio
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Print (only)
 • พิมพ์2หน้าอัตโนมัติ (Duplex unit)
 • ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
 • รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0 และ Network Card
 • รองรับงาน 20,000 แผ่นต่อเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน Kyocera Ecosys P2135dn

Spac Download

ค่าเช่ารายเดือน

มิเตอร์ฟรี

ส่วนที่เกินคิดแผ่นละ

ค่ามัดจำเครื่อง

สัญญา

500 บาท

1,000 แผ่น

0.45 สต.

1,000 บาท

3 ปี

เลือกค่าเช่ารายเดือน *
สัญญา *
ขอข้อมูลเพิ่มเติม *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/ห้าง/ร้าน
อีเมล์ *
โทรศัพท์
สะดวกติดต่อกลับที่  ทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร
สินค้าและบริการ  ซื้อ เช่า
.